LIEČBA A LIEČEBNÉ PROCEDÚRY V KÚPEĽOCH TATRANSKÁ KOTLINA

Liečba

Do kúpeľov Tatranská kotlina chodia pacienti s chorobami dýchacieho ústrojenstva, s chorobami z povolania a niektorými onkologickými ochoreniami. Kúpeľnú liečbu v kúpeľoch Tatranská kotlina nie je možne poskytnúť ak pacient trpí nejakou infekčnou chorobou, ktorá je prenosná na človeka , ak má pacient  hnisavé zápaly vedľajších nosových dutín,  epymému, klinické známky obehového zlyhania, akúkoľvek chorobu v akútnom štádiu, epilepsiu, aktívne ataky, demenciu, závislosť na alkohole alebo iné omamné látky, fajčenie, labilný alebo dekompenzovaný diebetes mellinus a hypertenzia na 16 kPa diastolického tlaku.

Liečebné procedúry

- liečba polarizovaným svetlom
- posilňovňa a telocvičňa
- klasické a reflexné masáže
- individuálna inhalačná liečba v priestoroch inhalatória perličkové kúpele,
- škótske streky, šliapacie kúpele, parafínové zábaly
- elektroliečba, diatermia, ultrazvuk, magnetoterapiu,
- rehabilitačné procedúry zamerané na dýchacie ústrojenstvo
- vodoliečba, podvodné masáže, vírivé kúpele,
- dychové cvičenia v Belianskej jaskyni


Indikácie

choroby z povolania
   - bronchiálna astma profesionálna
   - liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia a radoaktívneho žiarenia
   - následky poškodenia dýchacích ciest
   - pneumokonióza všetkých štádií s poruchou ventilačnej funkcie

ochorenia dýchacích ciest
   - alergické nádchy
   - alergické ochorenia dýchacích ciest
   - astma bronchiálna
   - chronické bronchitídy
   - chronické sinusitídy a sinobronchitídy
   - chronický zápal priedušiek
   - hypertrofické zápaly a atrofické zmeny horných dýchacích ciest
   - následky poškodenia dýchacích ciest leptavými parami, plynmi a dráždivými prachmi
   - netuberkulózne ochorenia dýchacích ciest
   - stavy po operáciách horných ciest dýchacích
   - stavy po operáciách na dolných dýchacích cestách

onkologické ochorenia
   - rekonvalescencia po onkologickej liečbe