Z histórie o Kúpeľoch Tatranská Kotlina

Belianska jaskyňa, ktorá je súčasťou liečby v kúpeľoch Tatranská Kotlina bola objavená v roku 1881. A hneď rok nato (1882 ) sa začala výstavby osady Tatranská kotlina. Po ukončení 1. Svetovej vojny sa Tatranská kotlina stala centrum na liečenie tuberkulózy a v tomto čase tu boli aj pristavené prvé sanatória. A po rekonštrukcii a zmodernizovaní týchto budov slúžia kúpele pacientov až dodnes.

Kúpe Tatranská Kotlina areál